طراحی سایت | هاست و دامنه

برای انتخاب و خرید هریک از دامنه ها نام و مشخصات آن را در قسمت پشتیبانی به صورت

تیکت ارسال نمایید

کاهش قیمت در دامنه های بین الملل به شرح زیر است :

نام دامنه

قیمت قدیم

قیمت جدید

کاهش قیمت

.com

۵۵ هزار تومان

۵۰ هزار تومان

۵ هزار تومان

.net ۴۰ هزار تومان

۳۲ هزار تومان

۸ هزار تومان
.org ۴۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۰ هزار تومان
.in ۱۲۰ هزار تومان ۳۲ هزار تومان ۸۸ هزار تومان
.biz ۴۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۰ هزار تومان
.name ۱۲۰ هزار تومان ۳۳ هزار تومان ۸۷ هزار تومان
.mobi ۸۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
.info ۴۰ هزار تومان ۳۲ هزار تومان ۸ هزار تومان
.asia ۴۸ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۸ هزار تومان

 
فهرست پسوند های جدید قابل ثبت :

نام دامنه

قیمت دامنه

.co.in

۲۲ هزار تومان

.firm.in ۲۲ هزار تومان
.gen.in ۲۲ هزار تومان
.org.in ۲۲ هزار تومان
.net.in ۲۲ هزار تومان