طراحی سایت | هاست و دامنه
آوریل 8, 2020

از رویا تا واقعیت (خودروهای پرنده)

تولید ماشین پرنده و خلاص شدن از شر ترافیک های سنگین شهری، ایده جدیدی نیست و طی سال های اخیر بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ مشغول تحقیق و مطالعه روی تولید چنین وسایلی هستند. زمان زیادی تا محقق شدن این رویا باقی نمانده است و در آینده ای…